Opslag Duurzame Energie

De overheid wil in 2050 geen uitstoot meer van broeikasgassen. Om dit doel te bereiken moet de hoeveelheid duurzame energie stijgen naar 16% in 2023. Naast de energiebelasting moet u daarom ook ´Opslag Duurzame Energie´ (ODE) betalen. Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie te financieren.  

Sinds 1 januari 2013 betaalt u ook ODE. U betaalt deze belasting aan uw energieleverancier. De leverancier draagt deze namens u af aan de Belastingdienst. Vrijstellingen of teruggaven die gelden voor de Energiebelasting gelden ook voor de ODE. 

Subsidies 
Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Daarom stimuleert de overheid bedrijven om een duurzame energievoorziening te ontwikkelen. Een greep uit de verschillende subsidieregelingen:  

  • Subsidie hernieuwbare energie 
    Voor slimme technieken die zorgen voor hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld door opwekking en opslag te combineren of bij te dragen aan smart grids. 

Vragen?
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op. Wij delen onze kennis graag met u.