Meetverantwoordelijkheid

Meten is weten. Als grootverbruiker bent u verantwoordelijk voor de meting van energie op uw aansluiting op het elektriciteitsnet. Wat houdt dit in? U moet zorgen voor de aanwezigheid van een meter én het verwerken van de meetgegevens. Ook voor het onderhoud en de controle van de meetinrichting bent u verantwoordelijk.  

Groot- of kleinverbruiker 
Als kleinverbruiker heeft u het geluk dat de lokale netbeheerder de meetverantwoordelijkheid voor u uitvoert. Vooralsnog wordt enkel het energieverbruik (kWh) gemeten. Bij grootverbruikers is er echter sprake van meetverantwoordelijkheid. Bovendien moeten grootverbruikers per overdrachtspunt over een op afstand uitleesbare meter beschikken. Deze meter meet per kwartier het energiegebruik, het vermogen en de blindstroom.  

Meetverantwoordelijkheid 
Wilt of kunt u als grootverbruiker de verplichtingen niet zelf uitvoeren? Dan neemt Energie in Balans in samenwerking met een erkend meetbedrijf deze graag uit handen. Wij plaatsen meters, verrichten onderhoud, verhelpen storingen, meten, valideren en registeren meetgegevens.  

Kosten  
Als grootverbruiker koopt, huurt of least u de meters van een meetbedrijf naar keuze. De kosten komt u contractueel overeen. Voor kleinverbruikers zijn jaarlijks door de toezichthouder vastgestelde (maximum) tarieven van toepassing.  

Gebruik meetgegevens 
De meetgegevens worden ook gebruikt door de netbeheerder en de energieleverancier. Zij factureren op basis deze gegevens. Een goed functionerende meter is daarom uiterst belangrijk! Zo weet u hoeveel energie u moet inkopen, welke parameters u moet hanteren in de aansluit- en transportovereenkomst en of de facturen van de netbeheerder en leverancier kloppen. 

Vragen?
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op. Wij delen onze kennis graag met u.